Obniżka! Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta Zobacz większe

Poszukiwanie modelu inteligentnego miasta

329062

Nowy produkt

Ten produkt nie występuje już w magazynie

€ 15.29 brutto

-10%

€ 16.99 brutto

Opis

WydawnictwoWolters Kluwer

Więcej informacji

Pierwsza, główna część opracowania, przygotowana przez pracowników Biura Rozwoju Gdańska, zawiera przyczynek do porównań prowadzonych polityk przestrzennych w Gdańsku i Glasgow. W dalszych częściach przedstawione zostały wybrane zagadnienia w ujęciu modelowym, opracowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego i Glasgow School of Art oraz praktyków - planistów i urbanistów z Glasgow.
Książka przedstawia pragmatyczne spojrzenie gdańskich urbanistów na politykę przestrzenną, stosowane w Glasgow mechanizmy planistyczne oraz wskazuje praktyczne zastosowania inteligentnych rozwiązań. Omawia zjawiska i strategie widziane oczami polskich pracowników samorządowych, którzy po zapoznaniu się z prowadzoną polityką w innym mieście europejskim rekomendują wybrane z nich jako godne naśladowania. Opisują działania, które z punktu widzenia swoich doświadczeń zawodowych i praktyki samorządowej uważają za wskazane, zalecane albo nierealne w polskich warunkach.
Praca obejmuje wiele zagadnień, takich jak:
- procesy sporządzania studium oraz planu rozwoju obszaru metropolitalnego,
- inwestycje strategiczne związane z międzynarodowymi wydarzeniami sportowymi,
- inteligentną mobilność,
- problematykę przestrzeni publicznych w dokumentach strategicznych,
- zieloną infrastrukturę miejską,
- strategię pobudzania prozdrowotnych aktywności,
- miejskie systemy informacji przestrzennej,
- udział mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni miast,
- strategię handlu i usług w mieście,
- społeczno-przestrzenne konsekwencje prowadzenia liberalnej polityki w mieście,
- wykorzystanie sektora usług kreatywnych do rewitalizacji terenów poprzemysłowych,
- otwartą platformę dla użytkowników Future Glasgow.
Publikacja jest podsumowaniem pierwszego etapu projektu badawczego Projekt przewodnika inteligentnego miasta, realizowanego przez Biuro Rozwoju Gdańska z budżetu miasta Gdańska, opracowywanego wspólnie z naukowcami z Gdańska i Glasgow.

30 innych produktów w tej samej kategorii: